ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากร
           ประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง รวมทั้งสิ้น   7,825 คน แยกเป็นชาย  3,867  คน เป็นหญิง   3,958  คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  206 คน/ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
จำนวน
ครัวเรือน
ประชากร
ชาย
หญิง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
บ้านเหมสูง
บ้านโนนนางฝ้าย
เหมต่ำ
ทองหลาง
หนองบัวตะแบง
หนองตาโยย
หนองมโนรมย์
ตูม
ตูม
เหมราษฎร์
162
135
95
137
228
295
78
316
355
158
630
524
388
583
978
1,096
315
1,186
1,438
687
304
256
201
273
492
513
155
594
728
351
326
268
187
310
486
583
160
592
710
336
รวม
1,959
7,825
3,867
3,958
            หมายเหตุ    ข้อมูล ณ วันที่ 30  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนประชากรและครัวเรือนขององค์การบริหารสาวนตำบลทองหลาง
 
 
 
อาชีพ
ประชากร ประกอบอาชีพ 
ทำไร่                คิดเป็นร้อยละ 65
ทำนา                คิดเป็นร้อยละ 25
รับจ้างทั่วไป       คิดเป็นร้อยละ 8
รับราชการ          คิดเป็นร้อยละ 2
 
นายสุระศักดิ์ พูนศรี
คำแถลง
ใส่ Code ที่ต้องการ
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 19 เมษายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.80.103.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,929,086

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.ทองหลาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-399988-90 , 089-9493831  Fax : 044-399988
Email : obttonglang@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.