ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ที่ตั้งตำบล 

ที่ตั้งตำบล
ที่ตั้งตำบล  

 ที่ตั้งตำบล  

 
ทำเลที่ตั้งตำบล   ตำบลทองหลางเป็น 1 ใน 8 ตำบลในเขตอำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ  ตำบลหนองพลวง ตำบลจักราช ตำบลลำมูล ตำบลช้างทอง    ดังนี้
              ทิศเหนือ           จรด       ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง
             ทิศตะวันออก     จรด       ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช
             ทิศตะวันตก       จรด       ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
             ทิศใต้                จรด       ตำบลจักราช อำเภอจักราช
โดยตำบลทองหลางอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
 
            พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง มีพื้นที่ ประมาณ 37.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,719 ไร่
 
 แผนที่ตำบลทองหลาง   อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 
เขตปกครอง     องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางมีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งหมดรวม 10 หมู่บ้านดังนี้
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
รายชื่อ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมายเหตุ
1
เหมสูง
นายพิสิฐ แท่งทองหลาง
086-2510217
2
โนนนางฝ้าย
นายวีระกุล แก้วใส
087-8804152
3
เหมต่ำ
นายภิชัย แจ้งจิตร
088-7105086
4
ทองหลาง
นายบัญญัติ พิมพ์ทองหลาง
085-6570681
5
หนองบัวตะแบง
นายสมชาย สังข์นาค (กำนัน)
086-7219405
6
หนองตาโยย
นายศุภกิจ พลเข็ม
089-5847823
7
หนองมโนรมย์
นายถนอม ทุมสันเทียะ
080-5895294
8
ตูม
นายสมยศ พูนศรี
085-7744987
9
ตูม
นายวรโชติ    สระทองหลาง
083-3744630
10
เหมราษฎร์
นายอนุพัทธ์ วรทองหลาง
086-2570818
หมายเหตุ     ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ตารางที่ 1 แสดงหมู่บ้านในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

 

 
นายสุระศักดิ์ พูนศรี
คำแถลง
ใส่ Code ที่ต้องการ
กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กันยายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.198.103.13
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,962,530

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.ทองหลาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-399988-90 , 089-9493831  Fax : 044-399988
Email : obttonglang@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.